Sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene

sigarettsneiper Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som klager på at det kommer sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene. I slike tilfeller kan konsekvensene av slik oppførsel bli helt katastrofale. Det er fortsatt mange altaner som er brukt som lagringsplass, så en liten gloende sigarett kan bli årsaken til brann (se punkt 1.1 i håndboken […] Les mer →