Dette er det nye styret

Generalforsamlingen applauderte inn de fem personene skal lede Løvåsen borettslag. Det nye styret består av «nytt og gammelt» og samtlige er særdeles motivert for oppdraget. 


Det nye styret som generalforsamlingen stemte inn  består av styreleder Ivar Pettersen. Med seg på laget får han Sverre Strømmen. Han har sittet i BOBs konsernstyre i en årrekke, og har representert beboere. De tidligere varamedlemmene Helena  Apablaza og Kenneth Gonzalez får fast plass rundt styrebordet. André Glengjen flyttet inn i Løvåsen så sent som i januar 2021, men har allerede vist stort engasjement for borettslaget. Under følger en nærmere presentasjon av det nye styret.

Helena Apablaza (styremedlem)

Helena har i oktober bodd i Løvåsen borettslag i 40 år med unntak av et lite avbrekk på Os. Nå er 70-åringen innstilt som styremedlem i borettslaget.

– Jeg stortrives i dette borettslaget. Det var kanskje derfor jeg kom tilbake etter et lite avbrekk, sier hun.

Lang erfaring som beboer

Helena  ser frem til å bli styremedlem. Hun har lang erfaring som beboer, men ingen erfaring i styret. Men det stresser henne ikke. Hun er omgitt av dyktige folk og selv har hun ambisjoner om å jobbe for mer aktiviteter hos seniorer og de eldre.

Ensomhet

– Pandemien har vist hvor ensom man kan være. Derfor ønsker jeg å få litt mer sosiale arenaer blant de som er eldre, sier hun.

Løvåsen er som et samfunn i miniatyr. I borettslaget bort alt fra nyfødte til høyt tilårskomne. Selv har hun fostret opp sønnen på 36 år i Løvåsen og har såldedes mye erfaring om de ulike stadiene i et borettslag. Før hun ble pensjonist handlet hverdagen om jobb innen pleie og omsorgssektoren.

Samhold

– Viktigst av alt er samhold, at vi som bor her trives med hverandre og skaper et best mulig bomiljø, sier Helena, som for tiden er varamedlem til styret.

 
 

Andrè Glenjen (styremedlem)

André lusket rundt i borettslaget i mer enn fem år før han formelt flyttet inn og ble samboer i januar 2021. Det var intet mindre enn kjærligheten som brakte 49-åringen til Løvåsen.

På den ekstraordinære generalforsamlingen i mars ble André valgt inn i Valgkomiteen. Men komiteens leder Kate Imsland fant raskt ut at 49-åringen kanskje passet inn i styret.

Tillitserklæring

– Jeg ble jo overrasket da jeg fikk forespørselen. Samtidig er det jo en tillitserklæring. At lederen av Valgmomiteen ville ha meg med i styret er jo en anerkjennelse. Jeg har tenkt nøye over dette vervet, og funnet ut at jeg vil gjøre en innsats på boretslagets vegne, sier André.

Bratt læringskurve

Han regner med at læringskurven blir både bratt og interessant. For noen år siden ble 49-åringen ufør. Derfor har han god tid til å prioritere felesskapet i Løvåsen. André har variert yrkeserfaring, som nordsjøarbeider, lagerarbeider, butikkmedarbeider, truck og barnehage.

Ingen ny «Narvestad»

– Det mest interessante var å jobbe med barn. Jeg liker å jobbe med mennesker, sier han.
– Kan beboerene vente seg en «Narvestad» i borettslaget?
– Hahahaha, jeg blir ingen ny Narvestad. Men Narvestad er jo en god figur. Det er viktig å ha gode rutiner i et borettslag, sier han. André sier drift av borettslaget virker interessant.
– Jeg vil at alle beboerne skal få god informasjon om det som skjer og at alle føler seg inkludert, også i avgjørelser fra styret, sier han.

Sverre Strømmen (styremedlem)

Sverre er ingen hvem som helst i borettslags-sammenheng. Han har i en årrekke sittet i konsernstyret til BOB på vegne av beboere, og hatt verv i flere borettslag de siste tiårene. 

Livet til Sverre kan oppsummeres med to ting; øl og borettslag, og heldigvis ikke i kombinasjon.

Nær 50 år i Hansa

Sverre har arbeidet som salgsinspektør og i markedsavdelingen i Hansa Borg Bryggerier siden 1971 og passerte nesten 50 år i bedriten før han la «brygget på hyllen».  I arbeidstiden handlet det om å få flest mulig til å drikke produktene fra det lokale bryggeriet. Sverre har i tillegg utnevnt, som en av ytterst få, til æresmedlem i BOB.

«Beboernes mann»

Sverre omtaler seg selv som «beboernes mann» om han diskuterer saker i konsernstyret eller i borettslagsstyrer. Han er opptatt av bomiljø og felleskap, og der andre nyter en krimroman lar Sverre seg underholde av komplekse lover, regler og forskrifter som gjelder borettslag.

Ingen kan gjøre alt

Han er dessuten mye brukt som møteleder på generalforsamlinger som han gjennomfører med et lunt smil i en ellers streng og formell innpakning.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, sier Sverre.
– Og jeg ønsker å gjøre noe for Løvåsen borettslag, legger han til.
Sverre kjenner godt til Løvåsen som tidligere møteleder, og for ikke glemme at hans kone har bodd i Løvåsen.

Ivar Pettersen (styreleder)

Han er oppvokst i 70-blokken i Løvåsen og flyttet inn i 1971. Den nye styrelederen har igjen flyttet tilbake til barndomstraktene og gleder seg til å ta fatt på vervet.

Til daglig underviser Ivar elever ved Fagskolen innenfor Plan og bygningsloven, og kontraksprosesser knyttet til regler og forskrifter. I nesten 13 år var han leder for en divisjon i Skanska.

Ingen revolusjon

– Jeg håper at jeg har god erfaring i å lede både møter og holde orden på prosesser, sier 50-åringen. Han har ingen planer om å starte en revolusjon når han inntar vervet som styreleder.

– Det viktigste er å skape et borettslag der alle andelseierne føler seg ivaretatt, og ikke minst trives. Jeg er opptatt av at alle skal bli hørt og sett før det tas viktige beslutninger, fortsetter han. Den nye styrelederen liker profilen Løvåsen har hatt gjennom mange år som et fritt og uavhengig borettslag.

Best kvalitet – lavest mulig pris

– Borettslaget må alltid søke den beste kvaliteten til lavest mulig pris. Dette er et spor Løvåsen har lang erfaring med og min oppgave blir å fortsette i dette sporet, sier han. Ivar – som fylte 50 i mai – er dessuten opptatt av at styret skal kommunisere aktivt med beboerne.

Borettslagsmannen

– Åpenhet er viktig, også om vanskelige og krevende saker, påpeker han. Det er tre år siden Ivar flyttet tilbake, og han er kanskje et godt eksdempel på at man kan ta mannen ut av borettslaget, men ikke borettslaget ut av mannen.

Kenneth Gonzalez (styremedlem)

 

Kenneth har allerede fått erfaring i styret som varamedlem og deltok i styremøte senest 9. juni. Han ønsker å ha et spesielt øye for lekeplassene og uteområdene når han skal tjene beboerne.

45-åringen har bodd i borettslaget med sin kone i snart 25 år. Trivsel er den største faktoren for at han har blitt boende.

Uteområder

– Løvåsen har nærhet til naturen. Det er godt naboskap og det meste ruller og går av seg selv. Det er hovedgrunnen til at vi har bodd i Løvåsen så lenge, sier han.

Kenneth liker å være ute med sønnen Mateo (snart to år) og han håper på et ekstra ansvar for at utearealer og lekeplasser nå som han skal være permanent i styret.

Setter av tid til fellesskapet

Det å være en del av styret handler også om å sette av tid til fellesskapet. Kenneth har som vara-representant for smake litt på livet som styremedlem, og det har gitt mersmak.
– Det følger både jobb og ansvar med å sitte i et styre. I et stort borettslag som Løvåsen er det mange oppgaver som skal løses og som krever at styret er aktivt, sier han.

En bussjåfør med godt humør

45-åringen har dessuten en jobb som enkelt lar seg kombinere med styreverv. Til daglig arbeider Kenneth som sjåfør i Keolis som opererer busser og Bybane for Skyss. Kenneth kjører «sentrums-ruter», noe Skyss har definert som blant annet Fyllingsdalen. Det nye styremedlemmet er tidlig på jobb om morgenen, men slutter dagene tidligere – rundt klokken 13.30. Han definerer seg – ikke uventet – som en bussjåfør med godt humør, og forsikrer at humøret tar han med seg inn også på styrerommet.


Print Friendly, PDF & Email