Viktig informasjon om felleskostnadene – endring fra 1. april

978x

I vinter mottok vi skatteseddelen for laget og her informerte kommunen om økning i eiendomsskatten for 2017, fra fjorårets sum.

Da denne stigningen kommer oss først i hende etter årsskiftet må styret ta høyde for dette ved å regulere felleskostnadene fra og med den 1. april. Her må også de passerte månedene i 2017 inkluderes; januar, februar og mars. Dette betyr at samtlige andelseiere i laget vil få høyere felleskostnader, selvsagt fordelt etter fordelingsnøkkelen som tar hensyn til hvorvidt man har en toroms- eller fireromsleilighet.

Økningen utgjør kr 20 pr mnd. for en fireromsleilighet og kr 14 pr mnd. for en toromsleilighet.

Videre har vi foretatt måleravlesning på garasjeanlegget og ser at ladeavtalene våre må oppjusteres for å ta høyde for økt nettleie.
Vi regulerer derfor opp prisen på ladeavtalene vi har med de andelseierne som har garasjeplass og lader elbilen sin gjennom vårt anlegg med kr 15 pr mnd.

nor_20_coin_rotating_lg_clr

 

 

Print Friendly