Tid for våtroms- og ventilasjonskontroll i Løvåsen igjen

Symbol repair plumbing for business, vector

Repair plumbing and water supply systems, and a drop of hand with a wrench

Våtrom skal kontrolleres av fagfolk hvert fjerde år og det innebærer at vi i år skal kontrollere samtlige 262 våtrom i Løvåsens leiligheter, samt sokkeletasjer, vaskerom og bøttekott. Dette er en viktig kontroll som skal sikre at forsikringspremien vår holdes så lav som mulig og at det generelt står bra til med rørstammene våre. Vi gjennomfører en kontroll av ventilasjonen i samtlige andeler i samme renn for å være sikre på at alt fungerer som det skal.

Vi har brukt store summer på å rehabilitere rørene våre og våtromskontroll hvert fjerde år er med på å besørge at denne investeringen ivaretas med tanke på fremtidig vedlikehold. Som dere skal være grundig informert om, er det under ingen omstendigheter tillatt å utføre rørarbeider i leiligheten selv. Dette gjelder også elektrisk arbeid; fagfolk skal benyttes. Styret vil fortsette å være meget restriktive overfor eiere som selv utfører arbeid på baderom og WC. Gjeldende praksis er som følger: dersom man ønsker å gjøre endringer på badet SKAL dette varsles til, og godkjennes av styret, FØR arbeidet igangsettes. Arbeid som innbefatter rørene SKAL UTEN UNNTAK utføres av fagfolk og eier må dokumentere hvem som har stått for utførelsen av arbeidet. Samsvarserklæringer for arbeidet skal forelegges styret.

Vi starter nå med våtroms- og ventilasjonskontroll av alle fem blokkene i samme år, og vi begynner allerede på mandag den 20. februar. Første blokk ut er Løvåsveien 80, deretter begynner vi på no. 70, no. 40, no. 21 og no. 11. Vi har estimert at vi kommer til å trenge cirka tre dager pr blokk, og er derfor avhengige av tilkomst hos samtlige – for at kontrollarbeidet skal bli korrekt og for at Gjensidige skal gi oss rabatten slik våtroms- og ventilasjonskontroll utløser. Samarbeid mellom styret og den enkelte eier er derfor helt essensielt. Vi viser for øvrig til lovverket når det gjelder styrets plikt til jevnlig å kontrollere teknisk tilstand i boligmassen.

Ved forrige våtromskontroll sørget vi for at alle som manglet mappen «DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS», også fikk utdelt slike. Skulle dere mangle denne, vennligst gi oss beskjed omgående.

Kontrollen utføres selvsagt på dagtid innenfor ordinær arbeidstid og vi regner ikke med at alle har mulighet til å være hjemme på det tidspunktet kontrollen vil bli gjennomført. Det er rørlegger som utfører kontrollen, sammen med vaktmester. For at vi skal få tilgang til samtlige leiligheter fortløpende, ber vi om at dere fyller ut svarslippen som finnes nederst. Dersom man absolutt må være til stede er det viktig at man tar kontakt med vaktmester for å avtale tid de dagene vi har kontroller i din blokk; langt det enkleste er selvsagt innlåsingstillatelse.

Vi ber om at dere returnerer svarslippen mottatt i postkassen til oss så fort som overhodet mulig, og senest fredag 17. februar 2017. For dere som IKKE svarer skriftlig på denne henvendelsen vil vi komme til å måtte låse oss inn for og få utført kontrollen, etter å ha kjørt saken via Namsmannen.

Planlagt tidsramme for kontrollene er som følger:

  • Kontrollene i no. 80 starter i uke 8, på mandag den 20. februar og vil pågå fortløpende i tre dager
  • Kontrollene i no. 70 starter vi på torsdag den 23. februar i uke 8 – vi holder på i tre dager
  • Kontrollene i no. 40 starter vi på tirsdag den 28. februar i uke 9 – vi holder på i tre dager
  • Kontrollene i no. 21 starter vi på fredag den 3. mars i uke 9 – vi holder på i tre dager
  • Kontrollene i no. 11 starter vi på onsdag den 8. mars i uke 10 – vi holder på i tre dager

Merk at dersom du vil være til stede under kontrollen av din leilighet er det KUN de tre dagene vi er i din blokk som er alternativer for å få avtalt tid med vaktmesteren.

Vi takker på forhånd for samarbeidet.

Print Friendly, PDF & Email