NB! PÅMINNELSE FØR VÅTROMSKONTROLL

Symbol repair plumbing for business, vector

Repair plumbing and water supply systems, and a drop of hand with a wrench

I  forbindelsen med våtromskontrollen trenger vi at dere ordner med tre forhold:

  • Er sikker på at du/dere har returnert utfylt svarslipp angående innlåsing/tilstedeværelse til oss
  • Rydder under vasken i kjøkkenskap og baderomskap slik at vi kommer greit til
  • Finner frem nøkkelen til fordelerskapet ditt/deres og setter denne i døren til fordelerskapet (det befinner seg enten på bad eller på WC)

Vi mangler fremdeles en del svarslipper – disse MÅ VI FÅ!

Nøkkelen til fordelerskapet trengs for å få sjekket inni selve skapet; en essensiell del av kontrollen.

sink_column_water_running_lg_clr

Print Friendly, PDF & Email