Nærmiljø: Gangfelt og gjenvinning

PlastemballasjeGangfelt over Løvåsbakken
Vi ønsker oss et gangfelt over Løvåsbakken – veien du må krysse for å komme fra nederste blokk til parkeringen for Løvås Sykehjem. Vi har nå både sendt brev til og hatt telefonkontakt med de aktuelle aktører om dette. De opplyser at der har kommet mange henvendelser om dette, og at de arbeider med saken. Så får vi se om vi lykkes, og at gangfelt kommer på plass.

Returpunktet ved Rimi – som forsvant
Under byggearbeidene utenfor Rimi ble returpunktene for plast og glass/metall fjernet. Vi har flere ganger vært i kontakt med BIR, og har nå fått tilbakemelding om at disse containerne ikke kommer tilbake. BIR må ha tillatelse fra
grunneier for å plassere ut slike containere, og den tillatelsen har de ikke fått tilbake.
BIR vil ta en runde i området for å se om de kan finne en egnet plass.
Når det gjelder container til plast, vil det ikke bli satt ut slik, da det medfører for mye forurensning av plassen rundt. I øyeblikket opplyser BIR at der finnes glass- og metallcontainer ved REMA 1OOO, Lynghaugparken. Den finnes bak der hvor handlevognene parkeres. Det betyr at for tiden må vi nøye oss med det. Vi har en god dialog med BIR og kommer tilbake med informasjon om emnet så snart vi har noe mer å fortelle i saken.

Print Friendly, PDF & Email