Ekstremvær og kjellerboder

regnForrige helg var vi på grensen til å oppleve ekstremvær, ifølge de som har oversikten over slikt. For noen av oss føltes det som ekstremvær og enda litt til.

Som tilfelle er mange steder når det regner mye, vil kjellere være utsatt for innsig av vann. Vi henstiller til alle om å kontrollere sitt område i kjelleren i forbindelse med, eller etter slikt vær. Husk at dersom noe er skadet/ødelagt i deres bod må dere selv melde fra til eget forsikringsselskap. Ved spørsmål, ta kontakt med vaktmesteren på mobil 930 30 582, eller styrekontoret på 55 16 66 06.

Vi minner om at det ikke anbefales å plassere verdifulle eiendeler direkte på gulvet i kjellerboden. I kjellerboder generelt er det gjerne råere enn i resten av bygget.

 

Print Friendly, PDF & Email