Arbeid inne i fellesgarasjen & asfaltering ved no. 11 – uke 43

12165927_10153047679321073_1586206022_nArbeidet inni fellesgarasjen ved no. 40 er ferdig denne uken, og det betyr at det er fellesgarasjen ved no. 11 sin tur nå. Det betyr også at dere som har fellesgarasjeplass ved no. 11, må flytte biler og eiendeler ut av garasjen FØR mandag 19. oktober kl. 08:00. (Dere kan la eventuelle dekk bli stående.)
Dekket over fellesgarasjen skal asfalteres, Stoltz skal meisle i taket inne og Sønnico skal remontere elektrisk anlegg – de beregner at arbeidet innvendig vil pågå hele uke 43 og muligens deler av uke 44, før de er ferdige og dere kan ta garasjeplassen i bruk igjen. Vi sender selvsagt ut informasjon når vi er helt ferdig og dere kan flytte bilen tilbake.
Når dere nå flytter bilen ut, kan dere parkere i sone 2 uten å risikere bot så lenge dere har det grønne garasjeoblatet i vinduet. VestPark er orientert om dette. Dersom det er fullt i sone 2, er det fotballbanen ved no. 70 eller langs veien som gjelder.
Vi takker for samarbeid og tålmodighet mens arbeidet pågår.

Print Friendly, PDF & Email