Beboerhåndboken

1.4 Bad

På grunn av det store rørrehabiliteringsarbeidet som er blitt utført, er det strengt forbudt åforeta endringer på bad og/eller WC uten først å ha fått skriftlig godkjenning fra styret.Se for øvrig de nye bygningsforskriftene som […]