PÅMINNELSE: Brannøvelse i Løvåsen borettslag den 31. august – husk påmelding!

fireman_using_fire_extinguisher_lg_clr

Bergen brannvesen skal avholde evakuerings- og slokkeøvelse hos oss, torsdag den 31. august kl. 18:00. Det blir først evakueringsøvelse med (ufarlig) røyk for alle som møter opp og så slokkeøvelse med skumapparat for alle som melder seg på, etterpå. Evakueringsøvelsen avholdes i Løvåsveien 40 – oppmøte blir utenfor blokken.

Som dere har fått med dere er brann i en høyblokk vanskeligere enn ellers og det er viktig at alle som har anledning får øve på hvordan det er å evakuere når det brenner og på hvordan man bruker brannslukkingsapparatet. For at alle skal få prøve seg på slukking er det viktig at vi vet hvor mange som skal delta, så her må vi kreve påmelding. Når det gjelder evakueringsøvelsen er det bare til å møte opp uten påmelding.

For at brannvesenet skal kunne ha med nok utstyr til at alle får øve seg, må vi vite hvem som kommer for å være med på slokkeøvelsen innen fredag 25. august kl. 15:30. Lever svarslippen i postluken på styrekontoret eller send e-post til styret@lovasen.no.

Print Friendly, PDF & Email