Endringer i håndboken

håndboken

Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret.

Grunnen til dette er at vi ser at flere og gjerne nye eiere ønsker å gjøre endringer på bad/wc. Styret har tidligere forlangt at vi skal varsles når slikt arbeid foreligger, men vi ser i mange tilfeller at det ikke blir gjort.

Vedlagt ligger endringen til håndboken og vi ber dere herved skifte ut side tre.

1.4  Bad

På grunn av det store rørrehabiliteringsarbeidet som er blitt utført, er det strengt forbudt å foreta endringer på bad og/eller WC uten først å ha fått skriftlig godkjenning fra styret.
Se for øvrig de nye bygningsforskriftene som gjelder for våtrom fra og med 01.06.2010.
Print Friendly, PDF & Email