Reglement

Sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som klager på at det kommer sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene. I slike tilfeller kan konsekvensene av slik oppførsel bli helt katastrofale. Det er fortsatt mange altaner […]

Reglement

Endringer i håndboken

Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret. Grunnen til dette er at vi ser […]

Reglement

Sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som klager på at det kommer sigarettsneiper på altanene og utenfor blokkene. I slike tilfeller kan konsekvensene av slikt oppførsel bli helt katastrofale. Det er fortsatt mange altaner […]