OPPMERKING AV EKSISTERENDE PARKERINGSPLASSER

no parking

De oppmerkede parkeringsplassene som ikke har fått ny asfalt, begynner å bli svært slitt. Den nye asfalten merket vi opp i fjor når vi var ferdige med garasjerehabiliteringen, men nå er det de «gamle» parkeringsplassenes tur.

Vi kommer til å merke parkeringsplassene i sone 1 – ved no. 80 og no. 70 – på mandag den 8. mai, fra kl. 9:00 og utover. De aktuelle plassene vil bli sperret av i forkant og alle biler må være fjernet fra sone 1 til kl. 8:00 mandags morgen.

Parkeringsplassene i sone 2 – ved no. 40, no. 21 og no. 11 – skal merkes opp på tirsdag den 9. mai fra kl. 8:00 og utover. Den samme prosedyren gjelder for dere som parkerer i denne sonen – plassene blir sperret av og bilene må være fjernet i forkant av dette.

Vi åpner plassene fortløpende etter hvert som de er ferdig merket og herdet. I mellomtiden må dere belage dere på å parkere bilen enten langs veien eller på gjesteparkeringene mellom no. 70 og no. 40, og nede ved no. 11. Det er imidlertid ikke tillatt å parkere på gjesteparkeringene før kl. 17:00 søndag kveld, den 7. mai.

Parkeringsselskapet vil selvsagt få beskjed om at dette er tillatt disse to dagene med oppmerkingsarbeid.

Biler som stenger for arbeidet vil bli flyttet for eiers regning.

Print Friendly, PDF & Email