Parkering

OPPMERKING AV EKSISTERENDE PARKERINGSPLASSER

De oppmerkede parkeringsplassene som ikke har fått ny asfalt, begynner å bli svært slitt. Den nye asfalten merket vi opp i fjor når vi var ferdige med garasjerehabiliteringen, men nå er det de «gamle» parkeringsplassenes […]

Parkering

Sone-oblater og utløpsdato i Løvåsen

På sone-oblatene for uteparkering i borettslaget har sikkert noen av dere lagt merke til at det står en utløpsdato, og at den er 31.12.16. Styret har, i samråd med parkeringsselskapet vårt VestPark, avgjort at vi […]