Aktiviteter

Vi rydder til 17. mai!

Snart nasjonaldag – da må Løvåsen bli fin og ven! Det nærmer seg den årvisse feiringen av grunnlov og nasjon, og vi trår dermed til med årets ryddedag i forkant slik at Løvåsen ser penest […]

Styre og tillitspersoner

Innkalling til blokkmøter

Vi viser til årets generalforsamling og ønsket om å beholde dagens ordning med to blokktillitsvalgte pr blokk. For at dette skal fungere, er vi avhengige av faktisk å ha tillitsvalgte. Styret kaller derfor inn samtlige […]

Ukategorisert

Arbeidet med garasjedekkene starter opp

Neste uke – uke 17 – kommer Stoltz og rigger seg til for oppstart av arbeidet med rehabilitering av garasjedekkene våre. Selve arbeidet starter opp i uke 18, og vi vil komme med nærmere informasjon […]