Viktig info: Brannøvelse i Løvåsen borettslag – ta brannsikkerheten din på alvor!

london-brann

Det har til dags dato ikke vært avholdt brannøvelse i laget vårt og det mener styret det er på høy tid å endre. Vi har derfor avtalt med Bergen brannvesen at de skal avholde evakuerings- og slokkeøvelse hos oss, torsdag den 31. august kl. 18:00. Det blir først evakueringsøvelse med (ufarlig) røyk for alle som møter opp og så slokkeøvelse med skumapparat for alle som melder seg på her, etterpå. Ytterligere detaljer om oppmøtested kommer senere.

Som dere har fått med dere er brann i en høyblokk vanskeligere enn ellers og det er viktig at alle som har anledning får øve på hvordan det er å evakuere når det brenner og på hvordan man bruker brannslukkingsapparatet. For at alle skal få prøve seg på slukking er det viktig at vi vet hvor mange som skal delta, så her må vi kreve påmelding. Når det gjelder evakueringsøvelsen er det bare til å møte opp uten påmelding.

For at brannvesenet skal kunne ha med nok utstyr til at alle får øve seg, må vi vite hvem som kommer for å være med på slokkeøvelsen innen fredag 25. august. Lever svarslippen du har fått  i postluken på styrekontoret eller send e-post til styret@lovasen.no.

 

fireman_water_hose_text_fire_lg_clr

Print Friendly, PDF & Email