Rengjøring av vannfiltre i alle blokkene, fredag 11. november

vannfilter

Fredag den 11. november skal vi rengjøre rensefiltrene i samtlige blokker. Dette betyr at vannet kan bli borte for dere i perioder, er misfarget eller har lavt trykk. Ved brunfarget vann må dere la vannet renne fra springen til det blir klart igjen, samt rengjøre siler på tappekraner.

Rengjøringen skal utføres mellom kl. 09:00 til kl. 16:00 fredag den 11. november.
Takk for forståelse og samarbeid.

Print Friendly, PDF & Email