Beboerhåndboken

4.5 Lufting av dyr

Det er båndtvang i hele Bergen Kommune og da også på borettslagets eiendom. Barn skalikke lufte hunder, se forøvrig eget regelverk for dyr i borettslaget, jmf. punkt 1.6.

No Picture
Beboerhåndboken

1.6 Dyrehold

Det må søkes om tillatelse fra styret for å holde katt eller hund. Vaksinasjonsattest må følge slik søknad. Ved godkjenning av hund/katt får man regler for dyrehold. Godkjent søknad og husdyrhold avhenger at disse reglene […]