No Picture
Beboerhåndboken

1.9 Stillhet

Det skal være stillhet og ro i leiligheten fra kl. 22.00. Støyende arbeid som boring, banking oglignende er kun tillatt mellom kl. 08.00 om morgenen og kl. 20.00 om kvelden. Lørdagen ogdager før hellig- og […]