Beboerhåndboken

3.3 Kjellerboder

Alle plikter å holde sin kjellerbod avlåst, selv om man ikke bruker den. Av hensyn tilbrannfaren og hygienen skal bodene til enhver tid holdes ryddig.