Sperring av parkeringsplassen foran Løvåsveien 80

IMG-7626

 

På mandag den 9. april kommer Protan med mobilkran og skal heise ned og opp diverse materiell og utstyr. Det betyr at parkeringsplassen for Løvåsveien 80, må sperres av.

Området vil bli sperret av under dette arbeidet og det er viktig at dere passer på å holde dere på riktig side av sperrebåndene.

 Protan kommer med kranen kl. 8:00 og alle biler må derfor være fjernet fra parkeringsplassen foran blokken i god tid før dette. Dersom du ikke flytter bilen innen den tid, må du regne med at vi gjerne vekker deg eller ikke kan flytte kranen for at du skal få kjøre av gårde.

Print Friendly