Fellesavlesning strøm 2015 – 2016

strom2

Pr. 30.09.2016 ble strømmen avlest i alle blokkene. Det vil si at strømavregningen i år er for den vanlige perioden på 12 måneder, fra utgangen av september i fjor (2015) til og med utgangen av september i år (2016).

Oppgaver fra Fjordkraft viser hva vi har betalt for strømmen i denne perioden. Vi har i år også hatt spotavtale med takpris fordi dette gir oss den beste prisen. Beløpet vi skal betale for tidsrommet 30.09.2015 til 30.09.2016 er 0,75 øre, inklusiv alle avgifter – både moms og nettleie.

Vi ber om at du tar vare på dette skrivet så du har prisene/oversikten når avregningen kommer fra BOB i desember. Du vil da enten motta en utbetaling på kontoen du betaler felleskostnadene fra for det du har betalt inn for mye, eller få en regning på det du har betalt inn for lite.

Husk på at du selv må melde fra til BOB dersom du ønsker å endre på A-konto strømbeløpet du betaler månedlig. BOB regulerer ikke lengre dette basert på ditt forbruk ved avregningen. Dette gjelder både dersom du har penger til gode på A-konto strøm (betalt inn for mye), og om du må betale ekstra (betalt inn for lite).

Ønsker du å endre beløpet, ta kontakt med innfordring@bob.no innen onsdag 30. november.

Du kan også ringe BOB på 55 54 74 00. Det er viktig at du gir beskjed innen fristen, ellers vil ikke A-konto strømbeløpet ditt kunne endres!

Print Friendly, PDF & Email