TILTAK I FORBINDELSE MED SPREDNINGEN AV KORONA-VIRUSET

KORONA-VIRUS

I forbindelse med spredningen av Korona-viruset har styret i Løvåsen borettslag iverksatt noen tiltak for å forsøke å hindre spredning i borettslaget så godt som mulig og sikre en stabil drift av nødvendige oppgaver. Nedenfor er punkter med informasjon om tiltak og situasjonen fremover.

 • Vi skal holde kontoret stengt for publikum, vi oppfordrer der å kontakte oss på mail eller telefon. Det blir ingen kveldsvakter om mandager.
 • Vaktmester skal inntil videre ikke inn i leilighetene, med unntak av ekstraordinære situasjoner. Han skal kun jobbe med oppgaver i fellesareal.
 • Vaktmester vasker heiseknapper, rekkverk, dørhåndtak, lysbrytere og postkassestativ i trappeoppgangene daglig (ikke i helgene).
 • Dørhåndtak inn til hver leilighet vaskes ikke av vaktmester. De må vaskes av hver enkelt andelseier. Vi oppfordrer alle til å ta etasjevask på alvor og vaske ordentlig.
 • Tenk antallet personer i heiser.
 • Alle beboere oppfordres til å være nøye med egen håndhygiene. Vask hender før du går ut og tar på gjenstander i fellesareal og vask når du kommer inn igjen.
 • Ta minst mulig på dørhåndtak. Bruk gjerne albue når du åpner dør som går utover.
 • Sitter noen i hjemme karantene er det viktig å henge lapp på døren, vi kan være behjelpelige med lappen; kontakt oss på mail eller telefon.
 • Generalforsamlingen er planlagt til 21.april og innkalling til den vil komme i uke 15. Vi må imidlertid være forberedt på at denne kan bli utsatt. Det jobbes sentralt hos NBBL på å se på mulige løsninger på dette for borettslagene.
 • Felleslokalene er inntil videre stengt for utleie til etter Påske. De som har bestilt må være forberedt på at de kan bli stengt på kort varsel om retningslinjer eller pålegg fra myndighetene tilsier det. Dere vil da få beskjed om dette så fort det lar seg gjøre.
 • Folkehelseinstituttet har sagt at barn som er hjemme fra skole og barnehager ikke bør møtes for å leke sammen. Vi oppfordrer da alle til å tenke gjennom dette og ikke legge opp til felles lek. Smitte kan fort spres mellom boenheter på den måten.
 • Styret oppfordrer ellers alle til å ta vare på hverandre og ta hensyn til hverandre og følg med på nyheter for å oppdatere dere.
 • Styretkontoret er behjelpelig i så stor grad som er mulig.

LYKKE TIL ALLE SAMMEN

Print Friendly

Comments are closed.