Beboerhåndboken

3.5 Postkassene

Navneskilt kan fås ved henvendelse til vaktmesteren, men kan også bestilles hos en hvilkensom helst skomaker. Ved melding til posten via nettet om adresseendring tilbys det postkasseskilt. Skiltet skal inneholde navn og leilighetsnummer. Leilighetsnummeret finner […]