SPERRING AV PARKERINGSPLASSEN FORAN LØVÅSVEIEN 70 OG 80

no-parking

 

onsdag den 2. mai kl. 7:00 kommer Protan med mobilkran og skal heise ned diverse materiell og utstyr fra taket på blokken. Det betyr at parkeringsplassen på forsiden av Løvåsveien 80, må sperres av.

Området vil bli sperret av under dette arbeidet og det er viktig at dere passer på å holde dere på riktig side av sperrebåndene.

 Protan kommer som nevnt med kranen kl. 7:00 og alle biler må derfor være fjernet fra parkeringsplassen foran 80-blokken i god tid før dette. 

Protan flytter ned kranen fra no. 80 til no. 70 rundt kl. 9:00 og alle biler må derfor være fjernet fra parkeringsplassen på siden av 70-blokken i god tid før dette.

Dersom du ikke flytter bilen innen den tid, må du regne med at vi gjerne vekker deg eller ikke kan flytte kranen for at du skal få kjøre av gårde.

Print Friendly