Endringer i håndboken

håndboken Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret. Grunnen til dette er at vi ser at flere og gjerne nye eiere ønsker å gjøre endringer på bad/wc. Styret har tidligere forlangt at vi skal varsles […] Les mer →

Innkalling til beboermøte

Concept vector - company employees interaction & communication. This graphic can also represent leadership concept, teamwork, meeting, employee discussions, people expressing opinions, group chat, etc Tirsdag den 3. oktober, kl. 18:00 i lokalet i no. 21. Det har vært et hektisk år så langt og vi ser ikke for oss at dette endrer seg med det første. For orienteringens del ønsker vi derfor å gi informasjon og få tilbakemelding fra dere angående høstens veivalg. Agendaen for beboermøtet er tenkt som […] Les mer →