3.1 Den årlige vaskeuken (turnus)

Din blokk

Hver leilighet skal utføre ordenstjenesten en uke hvert år i henhold til den oppsatte
turnuslisten (se eget vedlegg) – deler av Løvåsbakken 21 vil få to uker i løpet av et gitt år på
grunn av at antallet leiligheter er mindre enn i de andre blokkene.
Uken forflytter seg fra år til år slik at belastningen med vinter fordeles jevnere.

Det er borettshavers (eiers) ansvar at turnustjenesten utføres i henhold til disse ordensreglene
og at det til enhver tid er rent og ryddig i vestibylen, kjellertrappene, utenfor inngangen og på
parkeringsplassen. Når nøkkelen leveres til nestemann i turnus, skal mottaker godkjenne
vasken fra uken før. Dersom den «nye vaskeren» ikke vil godkjenne vasken og man ikke
kommer til enighet om forholdet, skal blokkens tillitsvalgte kontaktes.

Renholdet skal kun utføres av voksne.

Renholdet skal utføres to ganger pr uke eller oftere ved behov. Dette omfatter:
 • Vask av vestibylen (gulv, vegger, vinduer og dører).
 • Vask av heisenes overflater innvendig og utvendig, samt rillene. (Se nedenfor om
  vaskemidler.)
 • Vask av gulvet på bakkenivå i baktrappen (det er 1. etasje som har ansvaret ned til
  bakken).
 • Tømming av askebegeret utenfor inngangen hver uke.
 • Kosting av kjellertrappen. Fjerne boss som har samlet seg over risten i bunnen av
  trappen.
 • Kosting og spyling utenfor inngangen, så langt som slangen rekker. NB! Ikke spyl
  dørtelefonen!
 • Plukking av boss på parkeringsplassen og på plenen utenfor blokken.
 • Vask av bøttekottet etter bruk.

Om vinteren når det 5 grader eller mindre, skal man ikke spyle, heller ikke med varmt vann, men
rydde snø slik at inngangspartiet er tilgjengelig og strø med salt , som man finner i
bossrommet. Skulle det være tomt, ta kontakt med vaktmesteren eller tillitsvalgte i din blokk.

Man skal ikke bruke såpe på metallflatene til heisene. Man får det beste resultatet med
vinduspuss (spray og tørkepapir), alternativt rent vann og klut. Dersom du møter vanskelige
flekker kan du få spesialstoffer fra vaktmesteren. Det er spesielt viktig at rillene holdes rene,
ellers kan vi få problemer med dørene og få heisstans. Det er montert stikkontakt i
bøttekottene slik at støvsugere kan brukes til å få rusket ut av rillene.

Dersom vedkommende som har turnus lar være å vaske, eller gjør det riktig dårlig, vil
tillitsvalgte sørge for andre tar jobben. Den som ikke vasker vil da få en regning på kr 1.200,- + omkostninger.

Print Friendly, PDF & Email