Sammendrag fra beboermøtet onsdag 25. september

beboermoete2Først av alt vil vi takke for oppmøtet og engasjementet. Det er godt å se at beboere bryr seg om både laget og bomiljøet, og ikke minst at dere engasjerer dere i fremtidige planer. Vi har utarbeidet et kort sammendrag av det som ble gjennomgått og diskutert på onsdagens møte forrige uke.

Fasadearbeidene:
Fasadeforvandlingen nærmer seg ferdigstilling, og designet er blitt som det er på bakgrunn av designerens utkast, samt våre innspill. De store, røde feltene på toppen av veggen er til nummerskilt som vil bli montert i nær fremtid, med belysning. Disse er «sponset» av leverandørene som er involvert på grunn av reklameverdien som ligger i opplegget – Løvåsen er det første laget i Bergen med en slik løsning.
Ellers er det benyttet tokomponentsmaling som gir en glatt overflate og lang holdbarhet – det er samme type maling som benyttes blant annet på skip.
De røde feltene rundt enkelte av vinduene, er utvalgt «tilfeldig»; det er ikke plukket ut enkeltleiligheter, men har å gjøre med antall vinduer fra topp og bunn. Dette for designmønsterets del.

Garasjene:
Takene er ikke i verdens beste forfatning, noe som også gjelder garasjedekkene og garasjeportene. Dette er utfordringer vi er klar over og jobber med, for eksempel er plantekarene nå tømt for å håndtere deler av lekkasjeproblemene. Ellers står mye arbeid på agendaen her, og det vil bli utført løpende etter vær, sesong, og tilgjengelighet på arbeidsfolk. Videre ser vi på muligheten for å få til ladepunkter for el-biler, både i garasjene og på parkeringsplassene.
På grunn av at ikke alle med garasjeplass i fellesgarasjene er flinke til å lukke portene etter seg, vil alle få melding om at fjernkontroll er påkrevd. Her kommer det egen informasjon, da vi samtidig har oppdatert leiekontraktene for garasjeplassene. Dette håper vi også vil adressere problemet med at en del av leietagerne i garasjene ikke benytter sine tildelte plasser, og dermed beslaglegger parkeringsplasser utenfor unødig. Videre vil vi til livs bruk av garasjeplassen som oppbevaringssted, noe som er brannfarlig, samt gjøre det klinkende klart at garasjeplassen sies opp når andelseier fremleier leiligheten. Informasjon om endringene kommer så fort vi er ferdige med gjennomgangen.
Det kom forslag om bruk av et oblatsystem for å besørge både at alle med garasjeplass faktisk benytter denne, og ikke parkeringsplass utenfor, og at ikke utenforstående benytter våre parkeringsplasser når de ikke er på besøk her. Dette er noe styret selvsagt vil se nærmere på i denne prosessen. Videre kom det forslag om å gjøre den kombinerte fotballbanen og lekeplassen ved no. 11 om til garasje med grøntanlegg på taket.

Hærverk og kostnad:
Styret har fått inntrykk av at ikke alle er klar over hvem som betaler regningene etter utbedring av hærverk og lignende, og ønsker derfor å minne alle på at det faktisk er vi som beboere. Det er ikke BOB, det er ikke leverandøren av det vandaliserte utstyret, og det er ikke styret – men hver enkelt andelseier.

Arealet etter husvognene:
Som dere sikkert har observert, er antallet husvogner redusert betraktelig i løpet av 2013, og det regner vi med er en trend som fortsetter til alle er solgt. Spørsmålet er da hva vi skal bruke arealet som de har stått på, til når dette skjer, og styret ønsker innspill på dette. Forslagene var mange, og det liker vi Man kunne tenke seg kolonihage, sansehage, parkeringsplass, ordentlig fotballbane, trivselsområde/parkanlegg, også videre. Alle disse innspillene er notert, og vil bli vurdert av styret i forhold til beliggenhet, kostnad, dagens oppsett av arealet med mer.
Det kom samtidig forslag om å ruste opp den eksisterende fotballbanen mellom Løvåsen og Tjernet Borettslag, samt ønske om påfyll av sand i sandkassen ved no. 11. Sanden er nå bestilt og ankommer i nær fremtid.
Ellers mottar styret innimellom tilbakemeldinger og skryt for vedlikeholdet og utseendet på både blokker og utearealer, noe vi setter stor pris på
Videre ønsker vi oss flere som vil involvere seg i hagearbeid – det være seg planting, luking også videre. Vi vurderer også å annonsere etter hageglade pensjonister for neste hagesesong.

Heisene:
De begynner å bli eldre og var sist skiftet i 1991. På bakgrunn av problemet med stans av den lille heisen i no. 70 i sommer, har vi ført en dialog med lagets heisleverandør, Heis-Tek. Deler av utfordringen i sommer berodde på problemer med å skaffe deler fra underleverandør. Vi har derfor inngått en avtale om at delene som er vanskelig å skaffe, kjøpes inn til et restdelelager spesifikt for våre heiser. Her venter vi bare på en prisoversikt for å kunne sette kostnad på delene.
Ellers melder Heis-Tek at fordi vi har vært nøye på å ta nødvendig vedlikehold, reparasjoner og utskiftninger fortløpende, vil heisene våre kunne vare lenge fremover. Det betyr at vi ikke trenger bytte hele heisene, men nøye oss med å skifte deler, og slitt interiør med mer. Det vil fremdeles bli en kostbar affære, og styret tenker seg derfor at man utfører dette arbeidet blokk for blokk over en periode på flere år.
Her kom det også en mengde innspill og spørsmål, blant annet om muligheten til å kunne «tilkalle» enten den store eller lille heisen når den ene eller den andre er påkrevd, om å få dem til å gå fortere, om renholdet av rillene kan gjøres enklere, om pleksiglass over belysningen for å hindre at folk blant annet putter tyggegummien sin der med mer. Tilbakemeldingene om nødvendig arbeid er videreformidlet til vaktmesteren, og ellers ble spørsmålene besvart fortløpende.

Dørtelefoner og vestibyler:
Dørtelefonene begynner også å bli gamle, og det er tilnærmet umulig å skaffe deler når reparasjoner er påkrevd. Dette har ført til at styret har bestemt seg for å kjøpe nytt system til no. 21, og så bruke deler fra det gamle, i de andre blokkene når det er behov for utskiftning av deler. Vi venter bare på pristilbud før dette arbeidet er i gang.
Ellers kom det forespørsel om å ha døren fra baktrappen og inn til vestibylen, stående åpen, eventuelt ulåst, for å lette tilkomsten til baktrappen for dem som hovedsakelig benytter seg av disse. Dørene kan ikke skiftes ut med lettere modeller, for her må det stå branndører, som i dag. Videre skal ikke slike dører stå åpne – hele poenget er at de skal være lukket – nettopp for brannsikkerhetens del. Det styret undersøker, er muligheten for en timer-ordning også for baktrappenes dører.
Videre ble det ytret ønske om en egen døråpnerknapp/bryter til inngangsdørene, med tanke på blant annet rullestolbrukere, barnevogner og lignende. Dette er en funksjon vi har hatt en versjon av tidligere, og måttet fjerne på grunn av stadige reparasjoner som følge av feilaktig bruk/hærverk/lek også videre. Styret vil selvsagt likevel undersøke alternative løsninger som eventuelt kan monteres for å gjøre inngangspartiene mer tilgjengelige.

Altanene:
Som de fleste av dere sikkert har registrert, er altanene hos samtlige en kilde til frustrasjon og ikke minst fuktighet. Det er fukten som forårsaker den stadige flassingen av takmalingen på altanene – betongen er nemlig våt. Der finnes ingen vedlikeholdsavtale på altanene, selv om de stod ferdig utvidet for ti år siden. Og sist, men ikke minst er utfordringen knyttet til det beryktete «bekkalokket», som setter mange av oss på prøve styrkemessig, og muliggjør adkomst nedover, men ikke oppover.
Styret har så smått startet prosessen med å få på plass en fullstendig utredning av eventuelle endringer på altanene. I forhold til spørsmål om innglassing av altanene, fikk styret sist gang de forhørte seg beskjed om at vi ikke lenger har lov til å gjøre dette på grunn av materialene som er benyttet – dette vil vi sjekke opp i igjen, da forskriftene stadig endres.

Ymse:
Det ble diskutert kildesortering, aktiviteter, varmepumpeprosjekt i no. 11, budsjett 2014, og bruk av lokaler både til utleie og mer rettet mot bomiljø. Det ble ytret ønske om å arrangere et byttemarked, blant annet, noe vi gjerne tilrettelegger for.
Vi har både lokaler og informasjonskapabilitetene som trengs til å sette i gang; det som «mangler» er folkene med ideer og ønske om å arrangere noe. I no. 21 arrangeres det hver onsdag kveld hobbyklubb med strikking og annet, hvor alle er velkomne til å delta. Og i no. 70 er vi nesten ferdig med de mye omtalte treningsromfasilitetene – en rekke ulike apparater er kommet på plass – det som nå gjenstår er den praktiske løsningen i forhold til tilkomst og lignende. Alt dette er tilgjengelig for bruk helt vederlagsfritt; dersom kostnader er aktuelle blir det utlegg for nøkler, nøkkelkort eller lignende med tanke på adgang.
Dersom man sitter på en ide eller et ønske om å starte opp med en aktivitet, er det bare til å gi lyd fra seg og så er styrekontoret tilgjengelig for assistanse med sine ressurser.

Fyllingsdalen, 01.10.13
LØVÅSEN BORETTSLAG
Styret

Print Friendly, PDF & Email