Rydding av sykkelbodene i samtlige blokker

Print Det er på tide med en ny ryddeaksjon i sykkelbodene i blokkene våre. Alle som har gamle sykler stående med gamle lapper med navn på, og ellers sykler som ikke brukes, må fjerne disse innen onsdag 15. november. Sykkelbodene våre er små og det gjør det vanskelig å utnytte plassen bedre ved for eksempel å […] Les mer →