Rydding av sykkelbodene i samtlige blokker

Print Det er på tide med en ny ryddeaksjon i sykkelbodene i blokkene våre. Alle som har gamle sykler stående med gamle lapper med navn på, og ellers sykler som ikke brukes, må fjerne disse innen onsdag 15. november. Sykkelbodene våre er små og det gjør det vanskelig å utnytte plassen bedre ved for eksempel å […] Les mer →

Referat fra beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017

meeting001 Beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017   Berit Moldestad, styreleder, ønsket velkommen til beboermøte og takket for stort oppmøte. Ladestasjoner – El-biler/hybridbiler Sønnico ved Fredrik Sande informerte om forskjellige løsninger i forbindelse med å lade El-biler og hybrid biler. Han skisserte flere alternativer, men anbefalte Smartlading til Løvåsen borettslag. Denne formen for lading vil […] Les mer →