Referat fra beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017

meeting001 Beboermøte i Løvåsen borettslag 3. oktober 2017   Berit Moldestad, styreleder, ønsket velkommen til beboermøte og takket for stort oppmøte. Ladestasjoner – El-biler/hybridbiler Sønnico ved Fredrik Sande informerte om forskjellige løsninger i forbindelse med å lade El-biler og hybrid biler. Han skisserte flere alternativer, men anbefalte Smartlading til Løvåsen borettslag. Denne formen for lading vil […] Les mer →

Endringer i håndboken

håndboken Styret har endret punkt 1.4 Bad. Det nye er at styret krever at dersom du skal gjøre endringer på bad/wc så skal det foreligge skriftlig godkjenning fra styret. Grunnen til dette er at vi ser at flere og gjerne nye eiere ønsker å gjøre endringer på bad/wc. Styret har tidligere forlangt at vi skal varsles […] Les mer →