GENERALFORSAMLING 2020 LØVÅSEN BORETTSLAG

GF2020

I 2020 har styret bestemt at vår ordinære generalforsamling skal avholdes:

Tirsdag den 21. April 2020 kl. 18:30 i Løvåsbakken 21.

Forslag til saker som ønskes tatt opp og behandlet av generalforsamlingen, må være kommet styret i hende senest og innen mandag den 23. mars  2020, i uke13.

Vi håper som alltid på stor oppslutning og gode innspill.

Print Friendly

Comments are closed.